【búyt】Hà Nam truy bắt đối tượng dùng dây siết cổ lái xe cướp ôtô và tài sản

Lợi dụng lúc lái xe xuống mở nắp capo kiểm tra nước làm mát rồi trở lại xe,àNamtruybắtđốitượngdùngdâysiếtcổláixecướpôtôvàtàisảbúyt đối tượng đã bất ngờ dùng dây siết cổ lái xe vào ghế lái rồi cướp xe ôtô cùng tài sản trong xe.