【nổ hũ nhất club】Bé trai 10 tuổi nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn

Chuẩn bị lên xe đi từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk,étraituổinuốtnhầmviênthuốccònnguyênvỏsắcnhọnổ hũ nhất club do sợ say xe nên bé đã uống 1 liều thuốc chống say xe, trong đó có 1 viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5x2,5cm với 3 cạnh sắc nhọn.