【nổ hũ tỷ phú】Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền thông

Phía Cuba cảm ơn sự hỗ trợ của báo Nhân Dân dành cho Granma,ệtNamvàCubatăngcườnghợptáctronglĩnhvựctruyềnthônổ hũ tỷ phú qua đó giúp báo đáp ứng nhu cầu tuyên truyền về lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đất nước, công cuộc bảo vệ thành quả cách mạng.