【trp live slot】Israel tạm đóng cửa 4 nhà thờ của người Eritrea do lo ngại về an ninh

Cảnh sát đã nhận được tin tình báo rằng người Eritrea trên khắp Israel đang lên kế hoạch quay trở lại Tel Aviv để tiếp tục biểu tình,ạmđóngcửanhàthờcủangườiEritreadolongạivềtrp live slot do vậy cảnh sát ra quyết định đóng cửa các nhà thờ vào cuối tuần.