【asialive88 deposit】Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo

Chiều 17/1,ủtướngPhạmMinhChínhtiếpChủtịchQuốchộiHànQuốasialive88 deposit tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo sang thăm chính thức Việt Nam.