【brt go】Phát hiện hợp chất có thể cứu sống các bệnh nhân bị ngộ độc khí

áthiệnhợpchấtcóthểcứusốngcácbệnhnhânbịngộđộckhíbrt goGiáo sư Hiroaki Kitagishi và các đồng nghiệp đã nghiên cứu và tạo ra một loại hóa chất để loại bỏ khí CO và HCN - những yếu tố chính gây ngộ độc khí trong các đám cháy.