【hà chú bồi】Hàn Quốc ghi nhận các ca mèo nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1

Bộ Nông nghiệp,ànQuốcghinhậncáccamèonhiễmviruscúmgiacầmđộclựhà chú bồi thực phẩm và nông thôn cho biết người ta đã phát hiện những con mèo chết tại khu nuôi động vật ở Yongsan, Seoul, và các xét nghiệm xác nhận rằng hai trong số chúng chết vì virus H5N1.