Những “bông hồng thép” Karate - mồ hôi, máu và khát vọng vinh quang

SEA Games 31 ghi nhận những đóng góp to lớn của các nữ vận động viên cho thành công rực rỡ của Đoàn thể thao Việt Nam,ữngbônghồngthépKaratemồhôimáuvàkhátvọ trong đó có những vận động viên bộ môn Karate.