【quay hu doi thuong m8win】Bộ GTVT phân trần lý do dự án Cao tốc Bắc-Nam bị chậm tiến độ

Khi các khó khăn về nguồn vật liệu được các bộ,ộGTVTphântrầnlýdodựánCaotốcBắcNambịchậmtiếnđộquay hu doi thuong m8win ngành, địa phương phối hợp giải quyết, sang năm 2024, các dự án Cao tốc Bắc-Nam sẽ có đủ điều kiện để triển khai thi công đồng loạt, đẩy nhanh tiến độ.