【đăng nhập b29】Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Tám

Tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám tiếp tục xu hướng tích cực,ủtướngchủtrìphiênhọpChínhphủthườngkỳthángTáđăng nhập b29 nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn tháng Bảy; đạt mục tiêu tổng quát về ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.