【chơi bắn cá】Người hủy thuê Thủy Tạ Đà Lạt có được nhận lại 600 triệu đồng tiền cọc?